คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

  • ส่งฟรี !
  • โปรโมชั่นทุกชุด จัดส่งฟรี

สายด่วน / สั่งซื้อ

095-670-5886 / 095-670-0686

LINE ID: สอบถาม / สั่งซื้อ

@ledthai หรือ @saneluz

แจ้งชำระเงิน

Confirm payment

ติดตามสถานะสินค้า

Order Tracking

ขอใบเสนอราคา

ledcenter.contact@gmail.com

การรับประกันสินค้า

1. สินค้ามีรับประกันตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือน หรือ 1 ถึง 2 ปี เว้นแต่มีระบุระยะเวลาประกันไว้เพิ่มเติม ณ จุดขาย

2. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่เกิดจากความผิดพลาดของทางร้านค้าเท่านั้น

3. การส่งเคลมสินค้าลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานในการซื้อสินค้าหรือหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อสภาพพร้อมขาย
(สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเสียหาย ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านได้นำส่งให้ลูกค้า) โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขการรับเคลมสินค้าหรือไม่ก่อนจะทำการติดต่อกลับไปยังลูกค้า

4. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเคลมสินค้าในกรณีที่สินค้าขัดข้องเนื่องจากความผิดพลาดของทางโรงงานผลิต
หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ

5. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดัง ต่อไปนี้
5.1 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือ ภัยธรรมชาติ อื่นๆ
5.2 ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ
5.3 การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม แตก หัก เสื่อมสภาพ ช็อต ไหม้ อยู่ในสภาพไม่ปกติ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้, ใช้สินค้าผิดประเภท หรือการขนส่ง

6. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าบางรายการอาทิเช่น ตัวโคมหลอดไฟที่สามารถเกิดสนิมหรือแตกร้าวจากการเสื่อมสภาพได้ทางร้านจะรับซ่อมแซมเฉพาะอะไหล่หลอดไฟ LED และ Driver เท่านั้น หากสินค้าอยู่ในสภาพยากที่จะซ่อมแซมหรือเกิดกรณีพิเศษอื่นๆ ทางร้านอาจคิดค่าบริการ, ค่าทุนอะไหล่และค่าจัดส่งกลับเพิ่มเติมได้ โดยทุกครั้งหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทางร้านจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการซ่อมแซมสินค้าทุกครั้ง ถ้าทางร้านไม่มีอะไหล่ในสต็อก ทางลูกค้าต้องรอสินค้าประมาณ 2 สัปดาห์ โดยทางร้านจะแจ้งอัพเดทความคืบหน้าให้เรื่อยๆครับ

7. ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้านค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนแต่สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย ตามที่ระบุข้างต้น

expand_less